Bli medlem

Personmedlemmar

Allra enklast: sätt in 150 kr enskild medlem + 50 kr för övrig familjemedlem på sällskapets plusgirokonto 15 89 21-7 och skriv namn, adress, telefon och eventuellt e-postadress på talongen.

Du kan också skriva till ansvarig för medlemsregistret via e-post eller vanlig post så skickar hon inbetalningskort. Adressen är: lillemorlarsson60@gmail.com, Lillemor Larsson, Rönnvägen 3, 91231 Vilhelmina.

Stödjande medlemmar

Företag, föreningar men även privatpersoner som vill stödja oss är givetvis också mycket välkomna och betalar minst 500 kr som medlemsavgift.

Stödjande medlem är nu:

  • Sveriges Arbetares Centralorganisation, Stockholm