2000

Ett par hundra personer besökte Bernhard Nordh-dagen i Vilhelmina Folkets hus den 27/5 år 2000.

Foto Roland Tidström