2000

- Det Bernhard Nordh gjort för oss går aldrig att uppskatta i pengar, säger Lasse Larsson, Marsliden, Lars Pålssons sonsons sonson. Lars Pålsson-muséet bakom vittnar om vilken dragningskraft Nordh ännu har.

Foto Roland Tidström