2001

Torsten Gavelin, ordförande i Bernhard Nordh-sällskapet, lägger ner en krans på Bernhard Nordhs grav på Uppsala gamla kyrkogård.

Foto Roland Tidström