2001

Folke Lindfors visar Solveig Wallin och Anita Johansson det gigantiska ankaret från smedjan i Söderfors i samband med styrelsens sammanträde den 24 november år 2001 i Söderfors.

Foto Roland Tidström