2001

Folke Lindfors,Lars-Åke Holmgren, Birger Lindell, Solveig Wallin, Torsten Gavelin och Bo Johansson på väg från grekiska templet i Upplandsskogen, Engelska parken i Söderfors.

Foto Roland Tidström