2002

Mot denna stenhäll reste Bernhard Nordh sin björnjägarkoja. Fyrtio år senare byggde två ripjägare sin koja på samma plats och använde Nordhs murstenar som grund.

Foto Torsten Gavelin