2002

Fortjärn nära Blaikfjällets krön på gränsen mellan Dorotea och Vilhelmina kommuner. Här i närheten byggde Bernhard Nordh sin koja försommaren 1919.

Foto Torsten Gavelin