2003 - Ljusnedal

Bilder från bruksdagarna i Ljusnedal där Bernhard Nordh-sällskapet medverkade.

Foto Wanja Palmqvist