Bernhard Nordh-dag på Sjulsbacken (2007-07-09)

Foto Lars Åke Holmgren