Styrelsesammanträde och årssammankomst (2011-04-02)

Lars Åke Holmgrens bilder från styrelsesammanträdet och årssammankomsten i Söderfors den 2 april.