Årssammankomst och styrelsemöte (2012-03-31)

Foto Carina Strömberg, Lillemor och Mårten Larsson