Årssammankomst i Gamla Uppsala (2013-04-13)

Foto Carina Strömberg

Solveig berättar bl. a. om tiden i Gamla Uppsala