Årssammankomst i Gamla Uppsala (2013-04-13)

Foto Carina Strömberg

Lars Åke berättar om Bernhard Nordh