Årssammankomst i Gamla Uppsala (2013-04-13)

Foto Carina Strömberg

Jens Lagneholm berättar om sin tvåveckors vistelse i Jämtlandsskogarna