Litterär resa i Marsfjällets skugga (2013-07-17)

Foto Lillemor och Mårten Larsson

Bernhard Nordh-sällskapets nye ordförande Bertil Holmgren och kassör/guide Carina Strömberg