Historia och berättelser i Skansholm 2016-05-25

Foto: Carina Strömberg

Roland Johansson grillar