Högland 2016-07-11

Foto: Carina Strömberg

Lillemor, Ingela och Mårten lockade många intresserade