Högland 2016-07-11

Foto: Carina Strömberg

Mårten och Björn Åslund diskuterar Bernhard Nordh