Äventyr, sagor och livsöden i Norrlands inland från vikingatid till nutid. Östersund 2016-10-15

Foto: Carina Strömberg och Lillemor Larsson

Bernhard Nordh-sällskapets utställningsmonter på Östersunds bilbliotek