Saga & Sanning - om nybyggarna i Marsfjällets skugga. Vilhelmina folkbibliotek 2016-10-20

Foto: Carina Strömberg

Mårten förevisar bössan