Årsmöte i Strömsund 2017-04-01

Foto: Carina Strömberg

Solveig Wallin berättar.