Årsmöte i Strömsund 2017-04-01

Foto: Carina Strömberg

Mårten Larsson vid mikrofonen.