Bilder tagna av andra fotografer

Bernhard Nordh som sjuttonårig rallarbas vid järnvägsbygget i Strömsberg 1917. Han står längst till höger i skopan med armarna i kors. (fotot skänkt av Sven Anders Johansson, Strömsberg)