Fotografier tagna av Bernhard Nordh

"Resta liar som klyver stormvindarna , är det enda som kan rädda stugorna när ovädret bryter loss." - Bernhard Nordh 1936.