Hedersmedlemmar i Bernhard Nordh-sällskapet

  • Inger Petersson, Olav Nordh, Solveig Wallin. Vid konstituerande mötet med Bernhard Nordh-sällskapet, den 16 september år 2000, invaldes Bernhard Nordhs barn som de första hedersmedlemmarna i Sällskapet.

  • Elisabeth Waldenvik. Vid Sällskapets första årsmöte, den 23 mars 2002 invaldes Bernhard Nordhs yngsta syster Elisabeth Waldenvik som hedersmedlem i Sällskapet, avliden 2006.

  • Matts Heijbel. Vid Sällskapets årsmöte den 3 april 2004 invaldes författaren till "Boken om Bernhard Nordh, berättelsen om en folklig författares liv" Matts Heijbel som hedersmedlem i Sällskapet.

  • Marianne Tegström. Vid Sällskapets årsmöte den 9 april 2005 invaldes Sällskapets första medlem Marianne Tegström som hedersmedlem i Sällskapet, avliden 2005 i en ålder av 92 år.

  • Torsten Gavelin. Vid Sällskapets årsmöte den 13 april 2013 invaldes Torsten Gavelin som hedersmedlem i Sällskapet.

  • Bo Johansson. Vid Sällskapets årsmöte den 25 april 2015 invaldes Bo Johansson som hedersmedlem i Sällskapet, avliden den 1 januari 2017 i en ålder av 91 år.