Nybyggarliv - berättelser om en tid och en bygd

Ett symposium om nybyggarkulturen i södra Lappland

Måndag 2 - tisdag 3 oktober 2017

PROGRAM

Måndag 2 oktober

Från 11.00 Registrering

12.00 Lunch

13.00 Välkomsthälsning - Lars-Erik Edlund, Håkan Tunón

13.20 Nils Eriksson. Getaren som blev hedersdoktor - Rolf Kjellström

14.20 Kort paus

14.30 Trollskott och krutrök - Laila Eliasson och Mårten Larsson

15.15 Fika

15.30 Ett allsidigt nyttjande av resurserna - Håkan Tunón

16.30 Urfödan. Lappländskt självhushåll och normer kring mat - Lilian Ryd

17.30 Föreläsningsprogrammet avslutas för dagen

18.00 Kvällsvard

19.00 Kulturprogram med berättelser och musik - Laila Eliasson och Joel Karlsson framför Toner till och från Lappland - traditionell folkmusik från bygden och egenhändigt komponerade visor.

20.00 Kvällsfika, kaffe/te, bröd och smör, ost och korv

Tisdag 3 oktober

09.00 Barnafödande och barnmorskor i Vilhelmina - Isabelle Brännlund

10.00 Fika

10.30 Václav Marek og livet blant fjellfolket. Tidsbilder og beretninger knyttet til 1930- og 1940-årene fra ei norsk nybyggerbygd - Ansgar Kleven

11.20 Kort paus

11.30 Lisa Johansson och O.P. Pettersson - motbilder på/av lappmarken - Daniel Andersson

12.30 Lunch

13.30 Röster från södra lappmarken, ord och dikt från Vilhelmina - Lars-Erik Edlund

14.30 Avslutning och fika - Carina Strömberg

MEDVERKANDE

Daniel Andersson - Lisa Johansson och O.P. Pettersson - motbilder på/av lappmarken

Daniel Andersson är docent i nordiska språk vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet och forskar bl.a. om förhållandet människa - natur i Norrland och de immateriella kulturarvens betydelse för människor och platser.

Isabelle Brännlund - Barnafödande och barnmorskor i Vilhelmina

Isabelle Bännlund är postdoktor i historia vid Umeå universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar barnmorskor och barnafödande i Lappmarken, markanvändning och sociala relationer inom nybyggar- och renskötarsamhällen, samt befolkningshistoria och hälsa i norra Sverige.

Lars-Erik Edlund - Röster från södra lappmarken, ord och dikt från Vilhelmina

Lars-Erik Edlund är professor i nordiska språk vid Umeå universitet, ordförande i Johan Nordlander-sällskapet, preses i Kungl. Skytteanska sällskapet och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Han har genom åren lagt fram en rad vetenskapliga och populära arbeten om nordskandinaviska språkförhållanden.

Laila Eliasson - Kulturprogram samt Trollskott och krutrök

Laila Eliasson har en fil.kand. examen från Kulturvetarlinjen vid Umeå universitet, har arbetat som arkeolog och är numera ansvarig för Vilhelmina museum och turistinformatör. Har gått kurs i folklig sång vid Malungs folkhögskola samt kurser i kulning i Härnösand och Malå. Har skrivit musik-och berättarföreställningar med lokalhistorisk bakgrund och givit ut tre CD skivor med folkmusik och egna visor.

Joel Karlsson - Kulturprogram

Joel Karlsson har studerat på Framnäs folkhögskola samt Musikhögskolan i Piteå. Han har turnerat i svenskbygderna i Nordamerika, spelat in tre CD-skivor och medverkat i Sveriges Radio, bl.a. i klassisk förmiddag i P2. Joels aktuella konsertprogram Blå dagar och osynliga nätter innehåller dikter av naturpoeten Bengt Hansson från fjällbyn Dorris.

Rolf Kjellström - Nils Eriksson. Getarpojken som blev hedersdoktor

Rolf Kjellström är docent, etnograf och etnolog och författare till ett tjugotal böcker och ca 150 uppsatser om Lappmarkerna och Arktis. Åren 2012 - 2016 har han givit ut sex böcker om nybyggarlivet i västra Vilhelmina.

Ansgar Kleven - Václav Marek - og livet blant fjellfolket

Avdelingsleder for Helgeland Museum i Hattfjelldal. Spesialområder: Fjellkulturen i landsdelen og fjellbygdenes situasjon. Sørsamisk historie og kultur. Utdanning innen: Pedagogikk, norsk språk og litteratur, sørsamisk språk og kulturhistorie, økologi og naturkunnskap.

Mårten Larsson -Trollskott och krutrök

Född i frihet i fjällbyn, femte generationen efter Brita och Lars Pålsson, de första nybyggarna i Marsliden. Under 37 år radiohandlare i Vilhelmina, numera pensionist och åter till Marsfjällen. Styrelseuppdrag för Marslidens Byaföreningar, Lappmarkens släkt och bygdeforskare samt Bernhard Nordh-sällskapet, sommarguide och föreläsare. Stort brinnande intresse för nybyggartiden med dess kultur och människor. Släkt och bygdeforskare.

Lilian Ryd - Urfödan. Lappländskt självhushåll och normer kring mat

Lilian Ryd är fil.kand. och flerfaldigt prisbelönt författare till fem böcker om Lappmarkens kulturhistoria, juridiska historia m.m. baserat på närmare 30 års forskning och intervjuer med gamla samiska och svenska traditionsbärare i Lapplands samiska kärnområden.

Carina Strömberg - Arrangör och presentatör

Carina Strömberg har ekonomexamen från Umeå universitet samt studier i arkiv- och informationsvetenskap. Har arbetat som direktör för Riksarkivet/SVAR och som landsarkivarie och chef för Riksarkivet/landsarkivet i Härnösand. Ordförande för Lappmarkens släkt- och bygdeforskare, skattmästare i Johan Nordlander-sällskapet och styrelsemedlem i Sveriges släktforskarförbund.

Håkan Tunón - Ett allsidigt nyttjande av resurserna

Håkan Tunón har doktorerat i farmakognosi (naturprodukters roll i läkemedelsframställning) och arbetar vid Centrum för biologisk mångfald sedan 1997 som forskare rörande frågor om etnobiologi och traditionellt bruk av naturen i vid bemärkelse. Har givit ut ett tjugotal böcker och en mängd rapporter om naturresursanvändning i svenskt och skandinaviskt sammanhang.