Verksamhetsplan 2020 för Bernhard Nordh-sällskapet

Arrangemang

28 mars ÅRSMÖTET INSTÄLLT TILLS VIDARE.

Maj Prisutdelning, Läs- och skrivprojekt i Tärnaby skola

Juli V 10, Nybyggarveckan i Vilhelmina, visning av Lars Pålsson-stugan i Marsliden samt Isak Larssons stuga med Bernhard Nordh-utställning INSTÄLLD p.g.a Covid-19

8 juli Litterär bussresa till Marsliden INSTÄLLD p.g.a Covid-19

Aug/sept Höstupptakt i samarbete med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare

3 oktober Bokmässa i Vilhelmina Folkets hus

Nov Julgröt i samarbete med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare

Övrigt Sällskapet bevakar 2020 års Marsliden Seven Summit Önskemål om arrangemang i form av berättarföreställningar, bussresor m.m. planeras i samarbete med lokala aktörer.

Förutom ovannämnda inslag kan sällskapet erbjuda föredrag om Bernhard Nordhs liv och författarskap samt utlåning av en stor utställning om Bernhard Nordh. Även en mindre utställning finns tillgänglig för utlåning.

Sällskapets utgivningsverksamhet Årsskrift 2020 ges ut i mars.

Fortsatta försök att ge ut en engelsk version av I Marsfjällets skugga eller Flickan från fjällbyn.

Medlemskontakter Minst två utskick till medlemmarna görs under året.