Fjällfolk

Lindblad 1938. Utgör fortsättningen på I Marsfjällets skugga, 256.000 ex.

Översättningar

  • Norska, Fjellfolk, Oslo 1976.

  • Danska, Fjeldfolk, Köbenhavn 1944.

  • Holländska, Rendiervolk in leven en dood, s´Gravenhage 1941.

  • Tyska, Norrlandsöhne, Braunschweig 1943.

Denna förteckning avser den första upplagan i respektive land.